Skip to main content

Jak se mohu stát technickým architektem?

  • Aubrey

Staňte se technickým architektem tím, že budete mít především nadšení pro výpočetní techniku. Tato pozice se zaměřuje spíše na to, aby byla preventivní než reakční, a předvídala, jaké problémy by se mohly vyskytnout dříve, než skutečně nastanou. Technickým architektem se můžete stát, pokud máte vyšetřovací osobnost a jste nadšeni vyhlídkou na práci na mnoha různých vrstvách technologie současně. Pro tuto práci potřebujete vzdělání v oblasti výpočetní techniky, komunikačních dovedností a schopnost koordinovat různá oddělení najednou. Mezi další důležité atributy patří analytická mysl, znalost podnikání a dobré plánovací dovednosti.

Vzdělání je podmínkou stát se technickým architektem. Pro řádné provedení práce je nutný alespoň bakalářský titul v oboru informatiky nebo počítačového inženýrství. Magisterský titul v oboru podnikání nebo počítačové technologie dává kandidátům výhodu mezi ostatními uchazeči. Bez magisterského titulu musí potenciální zaměstnavatelé vážně zvážit alespoň několik let zkušeností v oblasti informačních technologií (IT) nebo podnikové analýzy.

Ti, kteří se chtějí stát technickým architektem, mohou hledat práci ve velkých organizacích a podnicích. Tam jsou také firmy, které poskytují technické architekty jiným podnikům za poplatek. V obou případech je nutné předvést své dovednosti, vzdělání a technické znalosti, aby se stal technickým architektem v organizaci.

Techničtí architekti se zaměřují na předcházení problémům dříve, než k nim dojde tím, že zajistí, aby všechny systémy byly správně připojeny, aktualizovány a hladce spuštěny. To znamená mít schopnost neustále sledovat mnoho různých systémů najednou. Jednotlivec musí mít schopnosti plánovat aktualizace a změny v dostatečném předstihu, aby se operace nemusely zastavit, když k nim dojde. Staňte se informačním architektem, pokud vám nebude záležet na práci v zákulisí, aniž byste byli nutně uznáni za svou práci. Pokud děláte dobrou práci, nikdo nebude vědět, že děláte něco, protože problémy nenastanou.

Technický architekt pomáhá podnikům převádět jejich potřeby do technologií. To vyžaduje znalost podnikání i mnoho aspektů výpočetní techniky. Důležité oblasti počítačových znalostí zahrnují porozumění serverům, sítím a technologickým konfiguracím v široké škále nastavení. Znalost způsobu, jakým tyto různé počítačové systémy a procesy spolupracují s podniky, je nezbytná k propojení těchto dvou oblastí.