Skip to main content

Jak si mohu vybrat nejlepší tekutá aktiva?

  • Augus

Likvidní aktiva jsou jakékoli typy aktiv, které lze převést na hotovost s relativně malým úsilím a v krátkém časovém období.Jedna myšlenková škola tvrdí, že skutečné likvidní aktivum lze převést na hotovost za 20 dní nebo méně, zatímco jiní zvažují jakékoli aktivum, které lze prodat a generovat hotovost za více než rok, aby se kvalifikovala.Aby bylo možné vybrat likvidní aktiva s okem na držení a poté je v krátkém časovém období prodat, je zásadní řádně posoudit poptávku, budoucí pohyb trhu a jak dobře aktivum bude držet a ocenit hodnotu vprozatímní.

Při výběru nejlepších likvidních aktiv je důležité určit, která z těchto aktiv bude pravděpodobně žádaná v okamžiku, kdy je očekáváte, že je prodáváte.V ideálním případě je aktiva, která se v současné době obchoduje ve velkém objemu, ale očekává se, že tak učiní v budoucnu, je dobrá volba, protože jej často lze zakoupit za nižší cenu a poté se prodat za výrazně vyšší cenu.Aktiva, která mají silnou historii, že jsou v minulosti žádaná, zejména za různých typů tržních podmínek, stojí za zvážení nákupu.Udržování jejich portfolia.To je důležité, protože chcete generovat nějaký typ návratnosti nebo dividend při držení aktiv.Likvinová aktiva, která drží jejich hodnotu, jsou navíc v ideální pozici, aby reagovaly příznivě na různé tržní podmínky a případně velení vyšší prodejní ceny, když se rozhodnete je obchodovat na trhu.

Udělejte si čas na posouzení předpokládaného pohybu trhu a jak to ovlivní vaši schopnost prodat likvidní aktiva se ziskem.Pokud například plánujete nákup aktiv v lednu a držení je až do konce prvního čtvrtletí roku, projektujte očekávaný pohyb trhu až do té doby.Na základě historických údajů, které máte o aktivu, je možné tyto informace sdělit s pohybem cen aktiv a zjistit, zda existuje dobrá šance na jejich prodeje za zisk v té době.Pokud výsledky projekce nejsou příznivé nebo nenaznačují, že můžete prodat likvidní aktiva za částku zisku, kterou máte na mysli, může stát za to, když zvážíte jiný majetek.

jako u jakéhokoli typu investiční činnosti, existuje určité riziko s kapalnými aktivy.Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste pochopili převládající tržní podmínky, čeho chcete s investicí dosáhnout a jak bude trh, když přijde čas na prodej.I když neexistují žádné záruky, vzhledem k získání likvidních aktiv z několika různých úhlů pomůže minimalizovat riziko.