Skip to main content

Co je to Stroke Speech Therapy?

  • Chester

Logická terapie mrtvice je forma logopedie, která je navržena tak, aby pomohla obětem mrtvice získat schopnost komunikovat a řešit fyzické a kognitivní deficity, které mohou být odkazem mrtvice. Čím dříve je mozková terapie poskytnuta po mrtvici, tím lepší je prognóza pro pacienta; mnoho logopedů, kteří se specializují na léčbu mozkové příhody v nemocnicích, aby mohli pracovat s pacienty, jakmile budou stabilizováni. K dispozici je jak logická terapie u dospělých, tak u dětské mozkové mrtvice, s přístupy, které se liší v závislosti na věku pacienta.

Cévní mozková příhoda může způsobit hodně poškození mozku. Mnoho obětí mrtvice zažívá afázii, poškození jazyka způsobené poškozením oblastí mozku zapojených do zpracování jazyka. Pacienti mohou také mít potíže s mluvením po mozkové příhodě kvůli ztrátě kontroly svalů a svalové slabosti v ústech a krku, což sluruje slova oběti nebo ztěžuje tvorbu řeči. Patolog jazyka řeči může tyto problémy řešit pomocí logopedické terapie mozkové příhody, což pomáhá pacientovi obnovit komunikační schopnosti.

V závislosti na závažnosti cévní mozkové příhody mohou pacientovy jazykové dovednosti dosáhnout úplné uzdravení během logopedické terapie mozkové mrtvice, nebo může terapie jednoduše pomoci pacientovi jasněji komunikovat, nebo může pomoci pacientovi vyvinout nové způsoby komunikace, aby se vyrovnalo poškození způsobené mozkovou mrtvicí. . Jazykové deficity způsobené mozkovou mrtvicí jsou pro pacienty často velmi frustrující, protože se mohou cítit, jako by byli uvězněni uvnitř a neschopní komunikovat, a v důsledku toho musí být terapeuti logopauzy také soucitní. potíže s řečí, když se podrobují terapii.

Studie u obětí mrtvice ukázaly, že kromě včasné intervence pomáhá i intenzivní terapie. V prvních dnech a týdnech po cévní mozkové příhodě může být logická terapie mozkové příhody vyčerpávající, protože terapeut používá různé aktivity logické terapie ke stimulaci pacienta a jeho úspěšné komunikaci. Tyto činnosti mohou zahrnovat věci jako zpěv, opakování seznamů, odpovídání na otázky a opakování fyzických mechanismů zapojených do řeči.

Příjem logopedické terapie mozkové příhody nepomáhá pacientům pouze při komunikaci. Může řešit problémy s polykáním, které se objevují v důsledku mrtvice, a stimulace mozku může také usnadnit zotavení z jiných neurologických deficitů, což pomáhá pacientovi dosáhnout normální úrovně aktivity po mrtvici. Logopedie je také psychologicky prospěšná pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, což může přispět ke zlepšení prognózy.